Start werkzaamheden riolering

Start werkzaamheden riolering

Het bestuur heeft een goed gesprek gehad bij de gemeente o.l.v. Robert van Galiën.  Jansma Drachten B.V. zal de vervanging van de riolering op de Hoven gaan uitvoeren. Peter van den Berg is de hoofduitvoerder en Minco Oost verzorgt de (dagelijkse) uitvoering. Goede communicatie is mogelijk met Jansma. De contactgegevens voor vragen wordt aan u verstrekt.

Voor alle eigenaren wordt een informatie avond gehouden. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 13 november van 19:00 uur tot 21:00  in dorpshuis de Hichte, Heerenweg 2 in Ouwsterhaule

Een korte samenvatting van de hoofdpunten.

De gemeente vervangt op haar kosten de gehele riolering op ieder hof. Besproken zijn de tijdelijke opslag van grond als gevolg van het graven en het toegankelijk houden van met name de Vriehof. Immers de Frank en Vrij en Bongerd zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor de eigenaren het perceel kan bereiken tijdens de vernieuwing. De gemeente zal de oude riolering ook weghalen. Het wordt een vrij verval riolering, met om de 150 meter een pomp die de afval netjes verder pompt.  De wegen op de Hoven worden uiteraard in oude staat teruggebracht door de gemeente. In het wegdek komen putten, waarin de nieuwe pompen zijn gesitueerd. Op twee plaatsen op de Bongerd komen kleine bedieningskastjes te staan voor (digitale monitoring) (dit is geruisloos).

Gemeente geeft aan dat dat ze vanaf het midden van het pad 4 meter Recht van Opstal heeft om leidingen etc. aan te leggen voor uw en algemeen nut. Uiteraard gaat de gemeente zo voorzichtig aan het werk, maar weet dat u als eigenaar de gemeente toestemming moet geven om bijvoorbeeld, in – op – boven- een onroerend zaak van een eigenaar aan te leggen en vervolgens met de gemeente ‘werken’ (opstallen w.o. leidingen etc.) in eigendom mag hebben, cf. Art. 101 Boek 5 BW, ingeschreven in het Kadaster op uw perceel recreatiegrond.

Zoals het zich laat aanzien zal dit op de Bongerd (in tegenstelling tot andere Hoven) geen problemen opleveren, aangezien de riolering passend in de weg kan worden aangelegd.

Start werkzaamheden in de Bongerd maart / april 2019

Uiterlijk begin mei 2019 klaar. Uw perceel is altijd bereikbaar, rekening houdend met overlast wanneer de vervanging voor uw erf plaatsvindt.

Sluit Menu