Werkzaamheden kwekerijweg

Werkzaamheden kwekerijweg

Vanaf 27 augustus werkt aannemer Verkley aan de waterleiding langs de Kwekerijweg. In de zelfde werkgang nemen zij onze nieuwe rioolwaterpersleiding binnen het tracé mee. Het tracé loopt vanaf de Meerweg tot aan Kwekerijweg 1

Hieronder de brief van Gemeente de Fryske Marren.

_________________________________________________

De waterleiding langs de Kwekerijweg in Rohel is aan vervanging toe. Leidingbeheerder Vitens heeft aannemer Verkley BV uit Drachten opdracht gegeven om de oude waterleiding te vervangen. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden.

Vervangen waterleiding
Tijdens de vervanging van de waterleiding kan de waterdruk lager zijn en kan het water soms een bruine kleur hebben. Bruin water is niet schadelijk voor uw gezondheid. Komt er bruin water uit uw kraan? Dan raad ik u aan om te wachten met het gebruik van de wasmachine en de kraan voorafgaand aan het gebruik door te laten stromen tot het water weer helder is. Meer informatie hierover vindt u op www.vitens.nl/bruinwater. In uitzonderlijke gevallen heeft u tijdelijk geen water. Als dit aan de orde is dan krijgt u daarover voorafgaand informatie van Vitens.

Aanleg rioolwaterpersleiding
Gemeente De Fryske Marren is van plan om later dit jaar werkzaamheden aan de riolering uit te voeren in uw omgeving. Een onderdeel daarvan is het aanleggen van een rioolwaterpersleiding langs de Kwekerijweg. Om de overlast te beperken legt Verkley deze persleiding tegelijk met de uitvoering van de werkzaamheden aan de waterleiding. Binnenkort ontvangt u van mij nog meer informatie over de werkzaamheden aan de riolering bij u in de buurt.

Planning en bereikbaarheid
Aannemer Verkley start op 27 augustus 2018 met de werkzaamheden. Zij ronden het werk af op
21 september 2018. Tijdens de werkzaamheden is de Kwekerijweg ter hoogte van het werkvak gestremd. De start van de werkzaamheden is vanaf de Meerweg. De Kwekerijweg is dan te bereiken vanaf de Kerkweg. U kunt uw perceel weer bereiken via de Meerweg als Verkley uw perceel gepasseerd is met de werkzaamheden. De stremming heeft een maximale lengte van 80 meter. Alle percelen blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Vragen
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Peter Koning van Verkley. Hij is te bereiken via 06 10 03 38 72 of via e-mail: peter.koning@yerkley.nl. Heeft u een vraag aan de gemeente? Neemt u dan contact op met Robert van der Galiën via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: r.vandergalien@defryskemarren.nl. Wilt u in uw contact met de gemeente het zaaknummer 1940135472 vermelden?

Sluit Menu